ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555-2557
     ความภาคภูมิใจของผู้บริหาร นายธัญญะ  เนียมแตง และคณะครูโรงเรียนบ้านดอยจัน เมื่อโรงเรียนบ้านดอยจันมีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555-2557 คะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ  ได้อันดับที่  8  ผลของความขยันของครู  และการดูแลเอาใจใส่ของท่าน ผอ.ค่ะ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 827 ครั้ง