ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญญะ เนียมแตง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0857197900