ภาพกิจกรรม
ป้จฉิมนักเรียนปีการศึกษา 2564
 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านดอยจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการเรียน และจัดกิจกรรมปัจฉิม นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้เลื่อนชั้น
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,21:56   อ่าน 46 ครั้ง