ภาพกิจกรรม
เยี่ยมห้องสอบ
 31 มีนาคม 2564 นายธัญญะ  เนียมแตง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าเยี่ยมห้องสอบ ชั้น อ.2- ป.6 สอบปลายปี
 
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,21:41   อ่าน 51 ครั้ง