ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 11 กันยายน 2563  โรงเรียนบ้านดอยจันให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัดคูสุวรรณ(วันครู2504) โรงเรียนขนาดใหญ่  สพป.สุโขทัย  เขต 1 นำโดย ดร.อนุวัฒน์  สุวรรณมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  PLC หัวข้อ " แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะหลักสูตร"  เป็นเวลา 3 ชั่วโมงเศษ ตั้งแต่  เวลา 08.30 น. - 11.00 น.  พร้อมทั้งกิจกรรมวอคแลนด์ลี่ห้องเรียนคุณภาพ  และห้องเรียนสังคมฯ  ประวัติศาสตร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 -  3  รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านดอยจัน ที่มีส่วนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,21:02   อ่าน 19 ครั้ง