ภาพกิจกรรม
มอบเงินทุนเสมอภาค กสศ.
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 โรงเรียนเป็นตัวแทน กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีรับเงินสดตามเงื่อนไข ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี 2560
มอบนักเรียน อนุบาล (คนละ 2500 บาท )และ ประถมฯ ( คนละ 2000 บาท) รวม 88 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 186,500 บาท
คณะครู โรงเรียนบ้านดอยจันจะช่วยเอาใจใส่ถึงครัวเรือน (ยุคโควิด-19)
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:36   อ่าน 14 ครั้ง