ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 2/2562
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนบ้านดอยจัน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนต่อไป และยังมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  หลังจากนั้นผู้ปกครองได้ไปพบครูที่ปรึกษาที่ชั้นเรียน เพื่อทราบพฤติกรรมและผลการเรียนของบุตรหลาน
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,11:07   อ่าน 87 ครั้ง