ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนักธุรกิจน้อย
ถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,11:00   อ่าน 87 ครั้ง