ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
9 มีนาคม 2563 ร.ร.บ้านดอยจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “การเลือกตั้งประธานนักเรียน”ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิธีขั้นตอนการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง การเข้าคูหา การนับคะแนน โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ สร้างความเชื่อมั่นใจ พัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,10:58   อ่าน 82 ครั้ง