ภาพกิจกรรม
เดินทางไกล ป.1-3
26 ก.พ. 63 ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดอยจันได้ไปเดินทางไกล การไปเดินทางไกลครั้งนี้ มีกิจกรรมเสริมให้ได้เรียนรู้หลายอย่าง เช่น การจราจร การขับขี่จักรยานอย่างถูกวิธี การศึกษาการสังเกต จดจำ และกิจกรรม Walk Rally
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,11:41   อ่าน 140 ครั้ง