ภาพกิจกรรม
อบรมยุวเกษตรกร
18 ก.พ. 63 สำนักงานสภาเกษตรกรอำเภอเชียงแสน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกรและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนในโรงเรียน 
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,11:31   อ่าน 72 ครั้ง