ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมการบริหารโรงเรียน เชียงราย เขต 3
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 63 โรงเรียนบ้านดอยจัน นำกิจกรรม
การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ จากสถานศึกษาขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง. ในการประเมินสัมฤทธิผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต3. ครั้งที่1 รอบ6 เดือน
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,15:11   อ่าน 111 ครั้ง