ภาพกิจกรรม
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม 14 ศึกษาดูงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3. ได้รับการประสานงานจาก สพป.ชร. เขต 1 เขตพื้นที่ต้นแบบของสพฐ. ขอให้คณะว่าที่ รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม14. จำนวน25. คน ( จากทั่วประเทศ 294. คน ) ในระยะที่. 2. พัฒนาก่อนแต่งตั้ง เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต3 จำนวน1 โรงเรียน....ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้เครือข่ายของการมีส่วนร่วมขององค์กร ทุกภาคส่วน. ในกรอบ 4 งาน. ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สามารถยื่นได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง เพื่อถอดประสบการณ์ให้กับ คณะ ฯ นำไปเป็นข้อมูลในการ ดูแลกำกับ ติดตามโรงเรียนในสังกัดฯ. ตามบริบท ของโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในตำแหน่งรองผอ. เขตพื้นที่การศึกษา. เมื่อได้รับการบรรจุ แต่งตั้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,15:02   อ่าน 47 ครั้ง