ภาพกิจกรรม
ก่อสร้างแหล่งเรียนรู้นักเรียน ฝึกทักษะชีวิต
วันที่ 14-15 ก.ย. 62 พ่อหลวงสุพัฒน์ ธวงค์เวียง ทีมงาน ผู้ช่วย พร้อมราษฎร มาก่อสร้างแหล่งเรียนรู้นักเรียน ฝึกทักษะชีวิต วิชา การงานอาชีพ (กอท. ) ป.1 - 6 ขอบคุณผู้ปกครอง ราษฎรบ้านดอยจัน ช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการเรียนการสอน และขอบคุณทุกภาคส่วน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,10:25   อ่าน 218 ครั้ง