ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการ
ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเวียงเชียงแสน ได้เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2 รายการ คือคัดลายมือชั้น ป.1-3 เด็กหญิงสุภาวรรณ  กรุงศรี และอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 เด็กชายกิตติพัฒน์  ขันแก้ว
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,10:09   อ่าน 100 ครั้ง