ภาพกิจกรรม
ปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ

วันที่ 10 กันยายน 2562  คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยจัน ชั้น ป.5-6 เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลโยนก โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ  เพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากประราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,14:49   อ่าน 145 ครั้ง