ภาพกิจกรรม
นิเทศประจำเดือน ก.ย.
นายธัญญะ  เนียมแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยจัน  เข้านิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำเดือนกันยายน ภาคเรียนที่ 1 / 2562 วันที่ 9 กันยายน 2562  เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความพร้อมของห้องเรียน เพื่อจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,16:23   อ่าน 162 ครั้ง