ภาพกิจกรรม
นักเรียนย้ายเข้ามาใหม่
ขอต้อนรับนักเรียนย้ายเข้ามาเรียนใหม่ (ย้ายกลางคัน) โรงเรียนได้รับนักเรียนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนเอกชน และอาศัยอยู่นอกเขตบริการ (บ้านสบรวก) เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านดอยจัน (2 ก.ย. 62)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,14:54   อ่าน 17 ครั้ง