ภาพกิจกรรม
ประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วันที่ 30 ส.ค. 62 นายธัญญะ  เนียมแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยจัน ประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  และแจ้งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆให้ดีขึ้น
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,16:04   อ่าน 19 ครั้ง