ภาพกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
22 ส.ค. 62 นายธัญญะ เนียมแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยจัน และคณะครูพานักเรียนชั้น ป. 4 - 6 เดินทางไปแหล่งเรียนรู้โรงเรียนศาสตร์พระราชา ให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ ในการฝึกทักษะชีวิต เพื่อเตรียมอาชีพเบื้องต้น
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,15:23   อ่าน 23 ครั้ง