ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพฟัน
  • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 หน่วยทันตกรรมโรงพยาบาลเชียงแสนออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรม โดยการตรวจฟัน  อุดฟัน และให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษาแก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยจัน

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,16:32   อ่าน 72 ครั้ง