ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 โรงเรียนบ้านดอยจัน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลโยนก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,16:31   อ่าน 73 ครั้ง