ภาพกิจกรรม
คณะทำงานตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน
                  เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 62 คณะทำงานตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ลงพื้นที่ตรวจโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอยจัน เพื่อตรวจดูคุณภาพอาหารให้มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และการจัดเตรียมที่ถูกสุขลักษณะ จากนั้นได้ตรวจดูความสะอาดของโรงครัว 
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,16:30   อ่าน 65 ครั้ง