ภาพกิจกรรม
นิเทศชั้นเรียนประจำเดือน มิ.ย. 62
##โรงเรียนบ้านดอยจันกับทีมงานครูวิชาการเข้านิเทศ การเรียนการสอน และที่กำลังพัฒนาครูใหม่เป็นครูมืออาชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ผลที่เกิดจากด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (09/07/62)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,16:05   อ่าน 64 ครั้ง