ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพภายในโรงเรียน
ฝ่ายบริการ ร.พ. เชียงแสน ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนในโรงเรียน ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข (6 มิ.ย. 62)
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,12:49   อ่าน 143 ครั้ง