ภาพกิจกรรม
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
วันที่ 20 ก.พ. 2562 โรงเรียนบ้านดอยจันได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสามัคคี รู้จักการเสียสละ และมีคุณลักษณะตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,13:36   อ่าน 102 ครั้ง