ภาพกิจกรรม
นิเทศห้องเรียนประจำเดือน ม.ค. 62
  นายธัญญะ  เนียมแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยจัน ได้เข้าเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน อนุบาล - ป.6 การนิเทศห้องเรียน เป็นการนิเทศ กำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (11 ก.พ.62)
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,14:13   อ่าน 84 ครั้ง