ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ หนองแกลบเกมส์
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอยจัน ครั้งที่ 3 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นเพราะความร่วมมือของทุกฝ่าย คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน ขอบคุณพ่อหลวงสุพัฒน์ ธิวงค์เวียง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอยจัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิด-ปิดงาน (26/12/61)
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,09:53   อ่าน 64 ครั้ง