ภาพกิจกรรม
อำลาครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
อำลาครูย้าย. คุณครูศราวุธ  พรมจันทร์  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอำลาให้กับคุณครูได้กล่าวกับนักเรียนหน้าเสาธง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ ร.ร. ป่าเปา
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,11:58   อ่าน 63 ครั้ง