ภาพกิจกรรม
แนะนำธุรการโรงเรียนคนใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พจนีย์  บุญรสศักดิ์ ธุรการโรงเรียนคนใหม่ ที่สอบผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน (คืนครูสู่ห้องเรียน)  มาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  ให้กับทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,11:53   อ่าน 58 ครั้ง