ภาพกิจกรรม
แจกอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
แจกอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนบ้านดอยจัน ได้แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ชั้น อ.1 – ป.6  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (31 ต.ค. 61)
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,11:48   อ่าน 75 ครั้ง