ภาพกิจกรรม
สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
บรรยากาศในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 วันสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอยจัน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 6 คน การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ ยุติธรรม ...
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,11:41   อ่าน 54 ครั้ง