ภาพกิจกรรม
ประชุมวางแนวทางตัดสินผลการเรียน1/2561
##ประชุมครู 30 นาที ก่อนสอบภาคเช้าวันสุดท้ายครับระดับสถานศึกษา
เพื่อวางแนวทางการติดสินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ตัดสินตามศักยภาพนักเรียนตามสภาพจริง และนัดหมายการประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 10 ตุลาคม 2561  ( 3/10/61)
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,13:37   อ่าน 95 ครั้ง