ภาพกิจกรรม
การวัดและประเมินระดับสถานศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1/61
1 ต.ค. 61 วันแรกสำหรับกิจกรรมการวัดและประเมินระดับสถานศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ที่จัดขึ้นเพื่อนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดความสมบูรณ์.. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ วัดสมรรถะนักเรียนในหลายๆ ด้านรวมทั้งการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,13:25   อ่าน 76 ครั้ง