ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีน
        วันที่ 14 กันยายน 2561 รพ.สต.โยนก เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้นป.5 ฟรี 4 แสนคนทั่วประเทศ” และฉีดบาดทะยัก นักเรียนชั้น ป.6
        ซึ่งการฉีดวัคซีน เป็นการป้องกันตั้งแต่แรกเริ่มและเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากเมื่อเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่อนข้างสูง โดยการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือวัคซีน HPV ให้เด็กหญิงในช่วงอายุ 10 – 12 ปี จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากเป็นการป้องกันตั้งแต่ยังไม่ติดเชื้อ  ขอบคุณหมอเกศ หมออุดม รพ.สต.โยนก
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,14:48   อ่าน 132 ครั้ง