คณะผู้บริหาร

นายธัญญะ เนียมแตง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
เบอร์โทร : 0857197900