ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านดอยจัน
468 หมู่ที่ 1 บ้านดอยจัน   ตำบลโยนก  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
เบอร์โทรศัพท์ (053) 650673


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน