รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
468 หมู่ที่ 1 บ้านดอยจัน   ตำบลโยนก  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
เบอร์โทรศัพท์ (053) 650673


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :